CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các Khách hàng của mình thông qua wesite là

Công ty đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà chúng tôi sử dụng để bảo mật thông tin của Khách hàng. 

Khách hàng được khuyến nghị để nắm rõ những quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ của Công ty được cung cấp trên website này. 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân của Khách hàng cho một hoặc một số mục đích như sau:
+ Thực hiện và quản lý việc đặt và xuất hàng cho Khách hàng;
+ Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa;
+ Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin giá sốc tới Khách hàng như gửi các thông tin giá sốc và chào giá mới .
+ Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Công ty
+ Liên hệ với Khách hàng để giải quyết các yêu cầu của Khách hàng;Phạm vi thông tin khách hàng mà Công ty thu thập bao gồm:
+ Thông tin cá nhân và liên lạc như họ và tên, giới tính, ngày sinh, email ; số điện thoại, địa chỉ gửi thư, số fax;
+ Thông tin về doanh nghiệp của Khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, chức danh;
Các Thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, Khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, Công ty không thể cung cấp cho Khách hàng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ từ phía Khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân Khách hàng bằng việc liên hệ với chúng tôi qua các hình thức được công bố trên website. 

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty  không công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về giá sốc và dịch vụ mới… Công ty  luôn nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, Công ty có thể phải cung cấp các Thông tin cá nhân của Khách hàng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của Chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Công ty sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành bảo hành hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Bất kỳ Khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Công ty đều có các quyền như sau:
+ Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập, sao chép lại các thông tin được thu thập, yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thường xuyên, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website của Công ty;
+ Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;
+ Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.
Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với phòng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi được công bố trên website của Công ty. Trường hợp Khách hàng cung cấp cho chúng tôi các Thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ để xác nhận được nhân thân Khách hàng, chúng tôi không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên. 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty có thể công bố các Thông tin cá nhân thu thập từ Khách hàng cho bên thứ ba, như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ khác hoặc doanh nghiệp có liên quan nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng.Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. 

Chúng tôi luôn nhấn mạnh khẳng định rằng: Chúng tôi rất coi trọng quyền lợi được bảo mật thông tin của quý khách hàng. 
Mọi thắc mắc hay góp ý , quí khách vui lòng liên hệ với chúng tôi