Hiển thị tất cả 56 kết quả

409,000
635,000
Giảm giá!
11,410,000
650,000
650,000
3,150,000
Giảm giá!
2,550,000
Giảm giá!
1,850,000
Giảm giá!
cũ
1,400,000
3,140,000
3,250,000
4,527,000
Giảm giá!
17,500,000
7,140,000
7,150,000
Giảm giá!
4,000,000
17,137,000
2,950,000
Giảm giá!

Managed Switches

Draytek VigorSwitch G2280X

6,900,000
Giảm giá!

phụ kiện mạng

Draytek VigorSwitch G2540X

20,500,000
1,100,000
7,230,000
1,585,000
1,300,000
Giảm giá!
1,100,000
255,000
10,900,000
200,000
650,000

Thiết bị mạng

Ubiquiti Edge Router Pro

12,500,000

Thiết bị mạng

Ubiquiti EdgeRouter X

2,700,000

Thiết bị mạng

Ubiquiti Router Lite

4,450,000
3,490,000
2,350,000