Bộ chia mạng DrayTek VigorSwitch G1280 28 port

4,390,000

Bộ chia mạng DrayTek VigorSwitch G1280  Switch 28 Cổng Web Smart Gigabit triển khai đa dịch vụ tại văn phòng, doanh nghiệp, phòng game…