Access Point VigorAP 1060C Ac 3600Mb

9,900,000

VigorAP 1060C là AP không dây mạnh mẽ nhất mà chúng tôi từng sản xuất. Với tốc độ tối đa tổng hợp 3,6 Gbps, nó phù hợp với các môi trường mật độ cao. Nó có thể được quản lý bằng đám mây bởi VigorACS và cũng hoạt động như một AP chính để quản lý tới 50 nút VigorAP trong mạng LAN.