Thử dùng thiết trực tiếp thiết bị Draytek

Cảm ơn bạn đã lựa chọn DrayTek. Để được hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng gửi thông tin bên dưới và nhóm hỗ trợ toàn cầu của chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể. Để nhận trợ giúp theo thời gian thực và hiệu quả hơn, người dùng địa phương vui lòng điền vào biểu mẫu tại DrayTek UK (dành cho Vương quốc Anh, Ireland và Isle of Man), thay vào đó là DrayTek Brasil và DrayTek.
DrayTek Vương quốc Anh: https://www.draytek.co.uk/support/techquery
DrayTek Brasil : http://www.draytek.net.br/contato/
DrayTek Ba Lan: https://draytek.pl/kontakt/?form=zgloszenie#formularz-kontaktowy
 
Gửi liên kết xác minh đến email của bạn
Một liên kết xác minh sẽ được gửi đến email của bạn. Lưu ý rằng bạn phải xác minh liên kết này để gửi một vé. Khi bạn mở liên kết xác minh, liên kết đó phải giống với Trình duyệt của bạn bây giờ.