Cài win 7 tại nhà Hà Nội

150,000

Cài Windows 7 tại nhà ở Hà Nội” là một yêu cầu cài đặt hệ điều hành Windows 7 trên máy tính tại địa điểm của bạn tại thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điều này đòi hỏi một chuyên gia hoặc người có kiến thức về việc cài đặt hệ điều hành và phần mềm trên máy tính.

Quy trình cài đặt Windows 7 bao gồm việc chọn ngôn ngữ, định vị múi giờ, cung cấp các thông tin cần thiết như mã sản phẩm (product key), chọn phân vùng ổ đĩa, và sau đó tiến hành cài đặt hệ điều hành. Ngoài ra, sau khi cài đặt xong, bạn cần cài đặt và cập nhật các trình điều khiển (drivers), cài đặt phần mềm ứng dụng và thực hiện các cài đặt cần thiết khác.