Chúng tôi chuyên cài win 8.1 tại nhà ở Hà Nội

150,000

Windows 8.1 là một phiên bản của hệ điều hành Windows, được phát hành bởi Microsoft vào năm 2013 như là một bản cập nhật của phiên bản Windows 8 trước đó. Phiên bản này có nhiều cải tiến so với phiên bản Windows 8 gốc, bao gồm các tính năng mới và cải thiện hiệu suất và bảo mật.