Commscope/AMP patch panel Cat6 kèm hạt 24 port mới

950,000

  • Một patch panel Cat6 với mã 24 port là một thành phần quan trọng trong hệ thống cáp mạng dựa trên cáp Cat6. Nó được sử dụng để quản lý và kết nối các cáp mạng Cat6 từ các thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị khác đến hệ thống trung tâm dữ liệu hoặc trạm gắn thiết bị mạng. Patch panel này có 24 cổng hoặc kết nối, cho phép bạn kết nối đến 24 đầu cáp mạng từ các nguồn khác nhau.
  • Patch panel Cat6 mã 24 port thường được sử dụng trong các môi trường văn phòng, trung tâm dữ liệu, hoặc các hệ thống mạng nhỏ và trung bình. Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm này hoặc cách lắp đặt và sử dụng nó, bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hoặc liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.