Patch panel Cat5 Commscope/AMP 16 port kèm nhân

700,000

  • Patch panel Cat5 là một thành phần quan trọng trong hệ thống cáp mạng dựa trên cáp Cat5. Patch panel này được sử dụng để quản lý và kết nối cáp mạng Cat5 từ các thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị khác đến hệ thống trung tâm dữ liệu hoặc trạm gắn thiết bị mạng.
  • Một patch panel Cat5 có nhiều cổng hoặc kết nối để cắm và kết nối các đầu cáp mạng. Thông thường, patch panel có nhiều phiên bản với số lượng cổng khác nhau, ví dụ: 12, 24, 48 cổng và nhiều hơn nữa, để phù hợp với nhu cầu cụ thể của hệ thống mạng.
  • Patch panel Cat5 thường được sử dụng trong các môi trường văn phòng, trung tâm dữ liệu, hoặc các hệ thống mạng nhỏ và trung bình. Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm này hoặc cách lắp đặt và sử dụng nó, bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hoặc liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.