Patch panel Cat6 Commscope/AMP 16 port kèm nhân mạng

850,000

  • Patch panel Cat6 Commscope/AMP 16 port là một thành phần quan trọng trong hệ thống cáp mạng Cat6. Nó được sử dụng để kết nối và quản lý cáp mạng Cat6 từ các thiết bị mạng, máy tính, hoặc các thiết bị khác đến hệ thống trung tâm dữ liệu hoặc trạm gắn thiết bị mạng.
  • Một patch panel Cat6 Commscope/AMP 16 port cung cấp các cổng (port) để cắm và kết nối cáp mạng Cat6. Thông thường, nó có 16 cổng, cho phép bạn kết nối đến 16 đầu cáp mạng từ các thiết bị khác nhau. Điều này giúp tạo sự sắp xếp, quản lý, và dễ dàng thay đổi kết nối trong hệ thống mạng.
  • Patch panel Cat6 Commscope/AMP 16 port thường được sử dụng trong các môi trường văn phòng, trung tâm dữ liệu, hoặc các hệ thống mạng chuyên nghiệp. Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm này hoặc cách lắp đặt và sử dụng nó, bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hoặc liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.