Patch panel kèm nhân Cat5 hãng Commscope/AMP 48 cổng

1,350,000

  • Patch panel kèm nhân Cat5 hãng Commscope/AMP 48 cổng là một sản phẩm quan trọng trong hệ thống cáp mạng, được thiết kế để quản lý và kết nối cáp mạng Cat5. Patch panel này đi kèm với 48 cổng và các nhân hoặc jack RJ45 Cat5, giúp tạo điểm kết nối cho các đầu cáp mạng từ các thiết bị mạng, máy tính hoặc thiết bị khác vào hệ thống mạng của bạn.
  • Patch panel kèm nhân Cat5 Commscope/AMP 48 cổng thường được sử dụng trong các môi trường văn phòng, trung tâm dữ liệu hoặc các hệ thống mạng chuyên nghiệp. Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm này hoặc cách lắp đặt và sử dụng nó, bạn nên tham khảo tài liệu của nhà sản xuất hoặc liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.