Bộ chuyển đổi quang FPT Gpon G97cm new 100% fullbox

255,000

Bộ chuyển đổi quang điện FPT G97cm là một bộ chuyển đổi quang được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu quang thành tín hiệu điện tử và ngược lại trong hệ thống viễn thông quang của FPT Telecom. Bộ chuyển đổi quang này có khả năng hỗ trợ nhiều chuẩn giao thức mạng và tốc độ truyền dữ liệu khác nhau, bao gồm cả Gigabit Ethernet (1 Gbps) và 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps).

Hiện tại G97cm đang hết hàng vui lòng chuyển sang mã sau: APTEK Media Converter GPON GP-C01Z